Kompania

Profili

TOWERS NETWORK ALBANIA (TNA) operon në fushën e transmetimeve radiotelevizive dhe telekomunikacionit. TNA ofron një shërbim të plote për ndërtimin, instalimin dhe mirëmbajtjen e rrjeteve të Transmetimit , rrjeteve të Shpërndarjes dhe atyre te kontribucionit.


TNA ka një gamë të gjerë shërbimesh


01

Realizon projektimin dhe ndërtimin e kullave dhe infrastrukturës së telekomunikacionit
02

Ofron shërbime për operatorët televizive dhe radiofonike
03

Ofron shërbime për operatorët e rrjetit të telefonisë celulare
04

Konsulence inxhinierike, projektim, realizim dhe mirëmbajtje të sistemeve të telekomunikacionit

Misioni ynë

TOWERS NETWORK ALBANIA (TNA) beson në rëndësinë e komunkimeve wireless dhe fiber optike me bandë të gjerë si faktor kyc për zhvillimet kulturore dhe ekonomike të individëve dhe komunitetit. Misioni ynë është të stimulojme zhvillimin e qëndrueshëm të këtyre teknologjive,për të ofruar performancë maksimale të sistemeve të telekomunikacionit me një impakt sa më të ulët në mjedis dhe ekosistem.